zilinsky samospravny krajPredsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová nám zaslala poďakovanie.