certifikat mSme držiteľmi certifikátu, ktorý nás oprávňuje na vykonávanie bazálnej stimulácie.