Vážení rodičia, rodinní príslušníci našich obyvateľov a priatelia CSS Slniečko.

 information 1015298 340

Situácia ohľadom COVID-19 je stále veľmi vážna a preto sme nútení aj počas vianočných sviatkov prijať viaceré opatrenia. Situáciu neustále monitorujeme a vyhodnocujeme tak, aby sme ochránili obyvateľov a zamestnancov pred ďalším šírením koronavírusu.  Vzhľadom k blížiacim sa vianočným sviatkom, sme po zasadnutí krízového tímu CSS Slniečko, v súlade s VYHLÁŠKOU č. 43 ÚVZ SR a konzultácii s miestnym RÚVZ a VÚC Žilina upravili podmienky na zabezpečenie bezpečného pobytu obyvateľov v zariadení a mimo zariadenia. Veríme, že spoločnou zodpovednosťou a ohľaduplnosťou sa nám podarí zvládnuť aj toto obdobie, a v novom roku sa budeme môcť všetci stretnúť bez obmedzení.

Podmienky pre návštevy

Návštevy obyvateľov CSS Slniečko sú

Z A K Á Z A N É

Podmienky pre bezpečný odchod do domácej starostlivosti

 

Klientom, ktorí spĺňajú nižšie uvedené kritériá na odchod zo zariadenia do domácej starostlivosti odporúčame, aby v domácom prostredí zotrvali optimálne 10 dní. Pred príchodom do zariadenia je potrebné riadiť sa odporúčaniami ošetrovateľského úseku CSS Slniečko, nakoľko situácia sa počas ich pobytu v domácom prostredí môže zmeniť. 

Klienti, ktorí v posledných 90-tich dňoch mali pozitívny test na ochorenie Covid-19 a sú po ukončenej karanténe bez príznakov, môžu zariadenie bezpečne opustiť. Taktiež sa môžu do zariadenia po ukončení pobytu v rodinnom prostredí vrátiť bez potreby absolvovania antigénového alebo PCR testu (ak sa u nich nevyskytnú nové príznaky ochorenia – v tomto prípade rozhoduje o ďalších krokoch službukonajúci zamestnanec na dispečingu). Ak v rámci pobytu mimo zariadenia klient prekročí obdobie 90 dní po potvrdení Covid-19, resp. bude mať klinické príznaky ochorenia Covid-19, je potrebné, aby po návrate absolvoval antigénový test, alebo priniesol negatívny výsledok PCR testu, nie starší ako 24 hodín.

 

Klienti, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami negatívny výsledok, môžu na sviatky zariadenie bezpečne opustiť, pri návrate späť v záujme bezpečnosti ich návratu do kolektívu absolvujú antigénový test, (v prípade pozitívneho výsledku tohto testu je nutná izolácia v zariadení a následné indikovanie testovanie PCR testom, ak je výsledok PCR testu pozitívny, zostávajú v izolácii, ak je výsledok negatívny, izolácia je ukončená), alebo sa pri návrate do zariadenia preukážu negatívnym PCR testom, nie starším ako 24 hodín.

Klienti zariadenia, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami pozitívny výsledok, nemôžu na sviatky zariadenie opustiť, je nutná ich izolácia v zariadení a následné indikované testovanie PCR testom. Ak je výsledok PCR testu pozitívny, zostávajú v izolácii, ak je výsledok negatívny, izolácia je ukončená.

Ak sa na niektorom oddelení vyskytne podozrenie/potvrdenie na Covid-19, celé oddelenie zostáva až do pretestovania v karanténe a klientovi nebude umožnený odchod do domáceho prostredia.

V prípade, že budú splnené vyššie uvedené podmienky bezpečného pobytu klienta mimo zariadenia počas sviatkov, bude klient a jeho rodinní príslušníci ústne a písomne informovaní prostredníctvom čestného prehlásenia o potrebe dodržiavania základných hygienicko-epidemiologických opatrení počas ich spoločného pobytu v domácom prostredí.

Pri prevzatí klienta  do domácej starostlivosti je potrebné, aby sa rodinný príslušník preukázal negatívnym antigénovým testom, nie starším ako 24 hodín, alebo PCR testom, nie starším ako 72 hodín. CSS Slniečko dôrazne doporučuje aby sa v záujme ochrany svojho rodinného príslušníka podrobili všetci členovia domácnosti

Zároveň dôrazne doporučujeme rodinným príslušníkom klienta, aby predtým, ako klient opustí zariadenie a príde počas sviatkov do ich domácnosti, absolvovali antigénový alebo PCR test.

Klientom, ktorí bol v minulosti pozitívne testovaní na COVID-19 a budú odchádzať do domácej starostlivosti vydá CSS Slniečko tlačivo o prekonaní COVID -19.

Ostatní klienti budú pred odchodom do domácej starostlivosti pretestovaní Ag testom.