information 1015298 340

Centrum sociálnych služieb Slniečko dáva do pozornosti v súlade s Covid automatom MZ SR opatrenia pre návštevy. Opatrenia sú riadené prostredníctvom regionálnej charakteristiky na Slovensku. Regionálna charakteristika je pravidelne aktualizovaná na stránke: https://korona.gov.sk/

 

STUPNE OSTRAŽITOSTI A VAROVANIA PODĽA FAREBNEJ SCHÉMY