information 1015298 340

Vážení rodičia, príbuzní a priatelia CSS Slniečko.

Situácia ohľadom Covid-19 je v súčasnosti stabilizovaná, CSS Slniečko sa nachádza v zelenej fáze, život v Slniečku je stabilizovaný a návštevy prebiehajú podľa návštevného poriadku. Návšteva sa aj naďalej pri vstupe do zariadenia preukazuje:

  • · potvrdením o kompletnom zaočkovaní (status plne zaočkovanej osoby*) alebo
  • · potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (180 dní) alebo
  • · potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu** (antigénový alebo PCR-test).

*status plne zaočkovanej osoby znamená:

- očkovanie osoby najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej

látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

- očkovanie osoby najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej

látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,

- očkovanie osoby najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky

proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná

v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

**potvrdenie nesmie byť staršie:

- ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR test.

Pre zefektívnenie a skvalitnenie našich služieb ponúkame pre návštevy testovanie Ag testom zdarma, v dňoch utorok a štvrtok v čase od 8.00 – 8.30 h. (Len na účel návštevy v CSS Slniečko).