information 1015298 340Vážení rodičia, rodinní príslušníci našich obyvateľov a priatelia CSS Slniečko.

Situácia ohľadom Covid-19 je v súčasnosti stabilizovaná, CSS Slniečko sa nachádza v zelenej fáze, život v Slniečku je stabilizovaný a preto Vás od 19. 04. 2022 radi privítame v našom zariadení. Pracovníčky na ošetrovateľskom úseku Vám ochotne poskytnú pri nahlásení návštevy na telefónnom čísle 041/4254 220 všetky potrebné informácie. Naďalej však zostávame obozretní a robíme všetko potrebné pre zachovanie bezpečnosti a zdravia všetkých klientov a zamestnancov.  Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu Covid-19 máme pre návštevy vyhradenú návštevnú miestnosť alebo exteriér zariadenia. Návšteva sa aj naďalej pri vstupe do zariadenia bez ohľadu na zaočkovanie preukazuje 24- hodinovým Ag testom. Prosíme Vás o dodržiavanie platných hygienicko-epidemiologických opatrení. Pre zefektívnenie a skvalitnenie našich služieb ponúkame pre návštevy testovanie Ag testom zdarma.

Tešíme sa na spoločné stretnutia