information 1015298 340

Občianske združenie Slniečko v nás sa aj v tomto roku obracia na Vás so žiadosťou o darovanie 2 % z Vašich daní, vďaka ktorým bude môcť zrealizovať plány v súvislosti so zlepšením života prijímateľov sociálnej služby v Centre sociálnych služieb Slniečko.

V roku 2022 sa OZ Slniečko v nás podarilo finančne podporiť rôzne oslavy a podujatia pre obyvateľov CSS Slniečko, z ktorých si odniesli veľké množstvo zážitkov. Z finančných prostriedkov boli taktiež zakúpené vitamíny pre deti zo Slniečka a financovaný rekondično - relaxačný výlet do Hút.

Je toho ešte veľa, čo by sme chceli zrealizovať a prispieť tým k lepšiemu, radostnejšiemu a plnohodnotnejšiemu životu všetkých obyvateľov CSS Slniečko. Pomôžte nám, aby sme mohli aj v roku 2023 naďalej pokračovať v tejto ceste. V ceste za radostnejším zajtrajškom pre tých, ktorí nemali toľko šťastia, ako ich rovesníci a sú odkázaní na našu a Vašu pomoc.

Darujte 2 % daní z Vašich príjmov pre obyvateľov Centra sociálnych služieb Slniečko. Link pre poukázanieVyhlásenie