information 1015298 340

Vážení rodičia, príbuzní a priatelia CSS Slniečko. 23. 02. 2023 sme pri testovaní na Covid-19 zaznamenali pozitivitu u jedného prijímateľa sociálnej služby. V rámci preventívnych opatrení proti šíreniu Covid-19 sú až do odvolania zakázané všetky návštevy v červenej zóne. Návštevy v zelenej zóne prebiehajú len počas pracovných dní, po predchádzajúcej registrácii na Úseku ošetrovania a rehabilitácie, minimálne 24 hodín pred plánovaným príchodom na telefónnom čísle 041/4254 220.  Na tomto čísle Vám pracovníčky ochotne zodpovedajú na Vaše prípadné otázky. V prípade priaznivého počasia preferujeme návštevy v exteriéri. V interiéri máme na návštevy vyhradenú návštevnú miestnosť.

Situáciu monitorujeme a pevne veríme, že sa všetci čoskoro stretnete so svojimi blízkymi.