Forma: osobný odber alebo donáška stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Predmet činnosti: stravovanie

Cieľová skupina: fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo fyzická osoba, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.


Jedálny lístok